Oplossingen

 

Onvoldoende middelen

Pensioen is vaak fiscaal maximaal opgebouwd. Door veel kosten te nemen werd de winst gedrukt. Door tegenvallende beleggingsresultaten is de pensioentoezegging nu vaak een blok aan het been. Er is een hoge reservering op de balans, maar er staan onvoldoende middelen tegenover.

Wat kunt u doen?

De toezegging is de toezegging. De fiscus eist dat die wordt nagekomen. Ook al zijn de beleggingen onvoldoende om de toezegging te dekken. Er is een aantal dingen dat u kunt doen:

  • de pensioenverplichting herwaarderen, om zo te proberen de verplichting meer in lijn te brengen met de beleggingen. Let op dat een verlaging van een verplichting fiscale winst betekent, waarover u vennootschapsbelasting moet betalen;
  • de situatie voor lief nemen en kijken of u de beleggingen voor de uitkeringsfase zo kunt inrichten dat de toezegging zo lang mogelijk kan worden nagekomen;
  • de aandeelhouder eventuele tekorten (eenmalig of periodiek) laten bijstorten. Dit kan bijvoorbeeld de netto-uitkering zijn die na belastinginhouding overblijft.

Waar moet u rekening mee houden?

De fiscus is een oplettende toeschouwer bij de DGA. Zeker waar het zijn pensioen betreft. DGA's moeten als pensioengerechtigden geen beslissingen meer willen nemen die feitelijk thuis horen bij de ondernemer. Een vermenging van de belangen van de pensioengerechtigde en die van de aandeelhouder is eenvoudig aan te nemen.

Fiscale gevolgen

Stel dat de waarde van de beleggingen (te) gering is om uitkeringen te kunnen doen. De DGA ziet vervolgens af van pensioenuitkeringen. In dat geval wordt de gehele waarde van de pensioenaanspraak tot zijn belastbaar inkomen (Box1) gerekend. Daarnaast is zogenaamde revisierente verschuldigd ter compensatie van in het verleden genoten rentevoordeel door belastinguitstel. Deze fiscale claim kan flink oplopen.

Dit geldt overigens niet als de pensioenaanspraken die worden prijsgegeven niet meer voor verwezenlijking vatbaar zijn. In dat geval vindt geen belastingheffing plaats over de niet ontvangen pensioenuitkeringen. Er moet echter een zogenaamde dwingende maatschappelijke reden zijn om af te zien van de pensioenuitkeringen. Daarvan is naar de mening van de Belastingdienst alleen sprake bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de BV. Tegenvallende beleggingen als gevolg van economische omstandigheden is dus geen geldige reden.